WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INFORMATYKI W KRAKOWIE

ul. Św. Filipa 17 31-150 Kraków,
tel. (012) 431-18-90, Tel./Fax. (012) 431-18-82
Uczelnia w samym centrum Krakowa!