Organizatorzy przewidują nagrody gwarantowane dla zespołów (wszystkich członków zespołu), którzy osiągną podany pułap punktów:

  • 151 punktów- koszulki
  • 201 punktów – nagrody rzeczowe przygotowane przez Organizatora
  • 251 punktów – nagrody specjalne przygotowane przez Organizatora i Sponsorów

Drużyna z największą ilością zdobytych punktów otrzyma pulę Nagród rzeczowych o łącznej wartości ok. 3000 zł. Nagrodę otrzyma każdy członek zwycięskiego zespołu.

Zwycięska drużyna otrzymuje dodatkowo zwolnienie z czesnego na nowo powstałym kierunku Produkcja i Projektowanie gier na pierwszych dwóch semestrach studiów dziennych w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

W sytuacji, gdy kilka zespołów uzyska identyczną ilość punktów uprawniającą do otrzymania Nagrody Głównej, zostaną one zaproszone podczas Gali Finałowej do prezentacji swojej gry. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez głosowanie publiczności. W razie równego rozkładu głosów ostateczną decyzję podejmuje Jury.

Wręczenie nagród nastąpi podczas gali finałowej w dniu 25 lutego.

Prace zostaną ocenione przez Jury w składzie:

  • Konrad Gadzina – Team Leader w GameDesire
  • Sławomir Klimek – CODECRA
  • Ryszard Brzegowy – opiekun specjalności „Projektowanie aplikacji mobilnych i webowych”
  • Michał Nagi  – Student WSEI, Microsoft Student Consultant, Lider trenerów
  • Dr Miłosław Chodacki – informatyk, opiekun specjalności „Projektowanie gier komputerowych” WSEI